cukurova_havuz7.jpg
cukurova_havuz6.jpg
cukurova_havuz5.jpg
cukurova_havuz2.jpg
cukurova_havuz4.jpg
cukurova_havuz1.jpg
cukurova_havuz9.jpg
cukurova_havuz8.jpg
   

Bilgi Bankası

Havuz ve İzolasyon Bilgi Bankası

1. STANDARDIN  KULLANIM ALANI

Bu Standart; Tüm havuz çeşitleri ,Tatlı su, deniz suyu, şifalı su, mineralli su, termal suyu ihtiva eden havuzlar ve sıcak masaj havuzlarında geçerlidir. Özel aile havuzları için zorunlu değildir .

 

2. STANDARDIN  AMACI

Bu standardın amacı; havuz suyu niteliğini, sağlık güvenilirlik ve estetik açıdan doğru ve sürekli olarak sağlayarak  insan sağlı açısından problemsiz hale getirmektir. Bu amaca, ancak doğru kapasite ve nitelikte cihaz seçimi, işletme ve kontrol olarak adlandırılan işlemlerin gerekleri yerine getirilerek ulaşılır.

    

3. GENEL ESASLAR

Bu standart; dezenfeksiyon ve su hazırlama tekniğine ilişkin gerekleri anlatmaktadır. Suyun temizliği veya kirliliği su içindeki yabancı maddelerin miktarına bağlıdır. Havuza girenlerden ve çevreden gelen mikro organizmalar; havuz suyuna katılan oksitleyici dezenfeksiyon maddelerince  yok  edilirler. Dezenfektan ve yosun öldürücüler  en geç 30 saniyede koli basili ve mikro organizmaları yok etmelidirler. Havuza girenler veya diğer kaynaklardan (Örneğin toz, vs.) gelen ve suda asılı (=Koloidal) vaziyette bulunan mikro organizmalar ve organik esaslı kirleticiler su hazırlama (=Arıtma) yoluyla sudan uzaklaştırılırlar.

Bunun için: ‑Topaklama (Çökeltme)

                   ‑Filtrasyon

                   ‑Oksidasyon + Dezenfeksiyon

İşlemlerinin kombinasyonuna gereksinim vardır. Havuz suyu dezenfeksiyon maddeleri gerekli minimum konsantrasyonda olmalıdır. Dezenfeksiyon için sadece bu standartta bahsedilen kimyasallar kullanılabilir. Su hazırlığı ile sistemden uzaklaştırılamayan maddelerin konsantrasyonu, su ilavesi ile  belirlenen sınırlar içinde tutulur. Su hazırlığı ve dezenfeksiyonun etkinliği  havuzdaki sirkülasyonun doğruluğuna bağlıdır. Sirkülasyon, havuz içindeki suyun parametrelerinin her yerde ayni olmasını (Karışımı) düzenlemeli ve kirliliğin en kısa yoldan  sistemden uzaklaşmasını sağlamalıdır. Havuz suyu hazırlığı ve gerekleri konusu; havuz çanağı şekli, hidrolik sistem, su hazırlama yöntem kombinasyonları, proses kumandası için ölçü ve ayar sistemleri, hijyeni parametresi olarak serbest klor, bağlı klor ve PH değeri ya da serbest klor, redox gerilimi ve pH değeri gibi alanların birlikte etkimesine bağlıdır. Bu standarda uygun bir havuz tesisinin gücü; hijyenik taleplerin, anma yükü değerine kadar güvenli bir şekilde sağlanmasına olanak verir. Mineralli sularda, suyun özelliği dikkate alınarak ilave önlemler alınmalıdır.

 

4. KAVRAMLAR

 

Tablo 1

4.1.    

Yüzme havuzu tesisi

Yüzme havuzu suyunun hazırlanması için havuzun, ekipmanlarının, inşai ve teknik tesisin tamamıdır.

4.2.    

Yüzme Havuzu

İçinde 1 ya da daha fazla insanın aynı anda veya zaman aralıklı olarak bulunduğu, sürekli bir akış olan büyük su küvetleridir.

4.3.    

Su hazırlığı

Havuz suyunun kullanım amacına ve belirli gereklere uyması için işlemden geçirilmesidir.   

4.4.    

Dezenfeksiyon

Mikro organizmaların okside edici Dezenfeksiyon maddeleri ile yok edilmesidir.

4.5.    

Havuz suyu

Havuzun içinde bulunan sudur.

4.6.    

Filtre edilmiş su

Filtre edilmiş haldeki sudur

4.7.    

Temiz su

Dezenfeksiyon maddesinin karışımından sonraki hazırlanmış sudur.

4.8.    

Taşırılan su

Su yüzeyi  hareketliliği (Dalgalanmalar)  ile taşma kanalına akan sudur.

4.9.    

Taşan su

Sirkülasyona bağlı olarak havuz üst yüzeyinden taşan ham sudur.

4.10. 

Ham su

Su hazırlama tesisine gönderilen su.  (havuzdan dönen su)

4.11. 

Doldurma suyu

İlk dolum veya ekleme için kullanılan su.

4.12. 

Atık su

Ters yıkama ile filtreden boşaltılan su.

4.13. 

Su kirliliği

Havuz suyuna girmiş olan inorganik, organik maddeler ve mikroorganizmalar.

4.14. 

Havuz sirkülasyonu

Suyun giriş ve çıkışı ile havuzda oluşan, karışım ve sevk aşamalarıyla çözünen, Dezenfeksiyon maddesinin havuzda dağılımını ve kirliliklerin atılmasına etkiyen sirkülasyon

4.15. 

Geciktirme

Kirliliklerin havuzdan atılmasının geciktirilmesi

4.16. 

Yöntem kombinasyonları

Hazırlama ve Dezenfeksiyon yöntem aşamalarının tümü

4.17. 

Standart kirlilik (E)

Havuzda durduğu sürece bir insanın bıraktığı ortalama kirliliğin potasyum permanganat oksidasyon değeri ile tanımlanan kişi başına oksijen ihtiyacı miktarıdır.

4.18. 

Kullanıcı frekansı (n)

Saat başına düşen havuzdaki yüzücü değişiminin sıklığı.

4.19. 

Kişi başına düşün kirlilik (b-değeri)

Temiz suyun oksidasyon etkisi, yüksüz çalışan tesisin oksidasyon etkisine eşit veya daha küçük olması şartı ile, temiz ve ham suyun oksidasyon etkisi farkının standart kirliliğe oranıdır. Anma kirliliğinin hesaplanması için her gereğin sağlandığı en yüksek kişi başına düşen kirlilik kullanılır.

4.20. 

Anma kirliliği (N)

Ölçülendirme için temel alınan saat başına kişi sayısı. Kişiye bağlı kirliliğe ve temiz su sirkülasyonuna denk gelir.

4.21. 

Su hazırlık yöntemlerinin kombinasyonlarının hazırlama gücü

Ham ve Temiz su arasındaki; Kimyasal fiziksel mikrobiyolojik gereklere uyulduğunda Potasyum permanganatla okside edebilirlik farkı ile tanımlanır.

4.22. 

Hijyeni-Yardımcı parametreler

Serbest Klor, bağlı Klor, redox Gerilimi, pH değeri.

4.23. 

Kişi başına düşen su alanı (a)

Bir kişi için hesaplanan su alanı (Yüzeyi)

4.24. 

Yüklenebilme faktörü (k)

1m3 temiz (Hazırlanmış) suya düşen kişi sayısıdır.

 

5. SUYUN NİTELİKLERİ   

Suyun karakteristik niteliklerini araştırmak için  içme suları ile ilgili TSE 266’dan yararlanılır.

Deniz ve mineral suları için ise başka araştırma yöntemleri kullanılır.

Temiz suyun numunesi havuza girmeden önce alınır. Havuz suyu numunesi ise kenardan  50 cm. uzaklıktan ve 30 cm. derinden alınır.

 

5‑1 Havuz Doldurma Suyunun Nitelikleri

Doldurma suyu; içilebilen genel ve yaygın hijyenik suların niteliklerini taşır, aksi takdirde ayrı olarak düzenlenmiş su hazırlama tesisinde bu şartlara getirilmesi gerekir. Doldurma amacı ile kullanılan suyun hazırlanması aşağıdaki değerler aşılmışsa söz konusu olur.

Demir             0.1 mg/l

Mangan         0.05 mg/l

Amonyum      2 mg/l

P polifosfat    0.005 mg/l

 

5‑2  Havuz suyu ve Havuza giden temiz (Hazırlanmış) suyun nitelikleri

Tablo 2 :Temiz su  ve Havuz suyunun nitelikleri

KULLANIM

ALANI

GRUP

No

PARAMETRE

BİRİM

 

TEMİZ SU

HAVUZ SUYU

min

max

min

max.

Genel

5.2.1.

Mikrobiyolojik Nitelikler

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1

Koloni sayısı (20+‑2)C'da

1/ml

20

100

 

5.2.1.2

Koloni sayısı (36+‑1)C'da

1/ml

20

100

 

5.2.1.3

Yosun koliformu (36+‑1) C'da

1/ 100ml

-

*

-

*

 

5.2.1.4

E.koli (36+‑1)C'da

1/ 100ml

-

*

-

*

 

5.2.1.5

Pseudomonas aeruginosa (36+‑1)C'da

1/ 100ml

-

*

-

*

 

5.2.2

Fiziksel ve Kimyasal Parametreler

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1

Renk (l=436nm iken spektrum absorbsiyon katsayısının belirlenmesi)

1/m

 

-

 

0.4

 

-

0.5

 

 

5.2.2.2

Bulanıklık (90 derece açı, yayılmış  ışık ölçümü, formazin Standart suspansiyona bağlı bulanıklık değeri TE/F )

-

-

0.2

-

0.5

 

5.2.2.3

Netlik

 

-

-

Havuz  dibi   net  görülmeli 

 

5.2.2.4

pH Değeri  a-Tatlı su

-

6.5

7.6

6.5

7.6

 

 

                  b-Deniz suyu

-

6.5

7.8

6.5

7.8

 

5.2.2.5

Amonyum (NH4+) Konsantrasyonu

mmol/m3

mg/l

-

-

5.5

0.1

-

-

5.5

0.1

 

5.2.2.6

Doldurma suyundaki nitrat (NO3-) konsantrasyonu üzerine ilave  nitrat konsantrasyonu

mmol/m3

mg/l

-

-

-

-

-

-

322

20

 

5.2.2.7

Doldurma suyu dışındaki + Vll den +2 okside edilebilen Mn miktarı  oksijen cinsinden (A)

 

Doldurma suyunun üzerindeki  KMnO4 kullanımı (A)

mg/l

 

 

 

mg/l

-

0

 

 

 

0

-

0.75

 

 

 

3

 

5.2.2.8

3.5 m.KCl kalomel elektrot için redox değeri (B)

 

 

 

 

 

 

5.2.2.8.1

Tatlı sular için

 

 

 

 

 

 

a)

6.5<=pH değeri=<7.5

mV

-

-

700

-

 

b)

7.5<pH değeri=<7.8

mV

-

-

720

-

 

5.2.2.8.2

Deniz suları için

 

 

 

 

 

 

a)

6.5<=pH değeri=<7.5

mV

-

-

650

-

 

b)

7.5<pH değeri=<7.8

mV

-

-

670

-

 

5.2.2.9

3.5 m.KCl Ag/AgCl elektrot için redox gerilimi (B)

 

 

 

 

 

 

5.2.2.9.1

Tatlı sular için

 

 

 

 

 

 

a)

6.5<=pH değeri=<7.5

mV

-

-

750

-

 

b)

7.5<pH değeri=<7.8

mV

-

-

770

-

 

5.2.2.9.2

Deniz suları için

 

 

 

 

 

 

a)

6.5<=pH değeri=<7.5

mV

-

-

700

-

 

b)

7.5<pH değeri=<7.8

mV

-

-

720

-

 

5.2.2.10

Bromid / İodid içeren ve klorid miktarı 5000 mg/l'den fazla olan sular için Redox gerilimi (B)

mV

-

-

Sınır değer denenerek belirlenir

Flok + Fltr+ Klor

5.2.2.11

Serbest Klor

mg/l

0.3

ihtiyaca göre

0.3

0.6(C)

Kombinas-

5.2.2.12

Bağlı Klor

 

 

 

 

 

yonu

a)

6.5<=pH değeri<=7.2

mg/l

-

0.3

-

0.3

 

b)

7.2<pH değeri<=7.8

mg/l

-

0.5

-

0.5

Flok + Fltr+

5.2.2.13

Serbest Klor ve Klordioxid (toplam)

mg/l

0.3

ihtiyaca göre

0.3

0.5 (C)

Klor-klordi

5.2.2.14

Bağlı Klor

 

 

 

 

 

oksit

a)

6.5<=pH değeri=<7.2

mg/l

-

0.2

-

0.2

Kombinas‑

b)

7.2<pH değeri=<7.8

mg/l

-

0.4

-

0.4

yonu (D)

5.2.2.15

Klorit

mmol/m3

mg/l

-

-

1.5

0.1

-

-

1.5

0.1

Flok+ Fltr+Ozonl.

5.2.2.16

Serbest Klor

mg/l

0.3

ihtiyaca göre

0.2

0.5 (C)

+Aktif

5.2.2.17

Bağlı Klor

 

 

 

 

 

Kömür Filtr.+

a)

6.6<=pH değeri<=7.2

mg/l

-

0.1

-

0.1

Klor

b)

7.2<pH değeri<=7.8

mg/l

-

0.2

-

0.2

Kombinas yonu

5.2.2.18

Ozon

mg/l

Aktif kömürlü filtre

-               0.05

 

 

Genel

5.2.2.19

Sıcak masaj havuzları (Whirl-pool)

Serbest klor

Bağlı klor

 

mg/l

mg/l

 

0.7      İhtiyaca göre

0.2

 

0.7

-

 

1.0

0.2

(*)İspat edilemez

(A) Hazırlanmış suyun oksidasyon değeri; doldurma suyunun oksidasyon değerinden azsa az olan değer alınır, doldurma suyunun oksidasyon değeri 0.5 mg/l O2 veya 2 mg/l KMnO4'den az ise bu değer dikkate alınır.

(B) Redox geriliminin ölçümü sabit ölçü ve kaydedici cihazlarla yapılan sürekli ölçümlerle elde edilir. Hata sınırı : +-20 mV'tur. Bu değerlerden büyük sapmalarda hazırlama cihazının işlemesi sınanır.

(C) Mikrobiyolojik niteliklerin sağlanabilmesi için belli işletme şartlarında yüksek konsantrasyonlar gerekebilir Bunun sebepleri araştırılmalı ve düzeltmeler yapılmalıdır.

(D) Klordioksit; su fazındaki sodyumklorüre elementer klorun etkimesiyle ağırlıkça 10:1 oranında kullanım yerinde hazırlanır.

  

 

Tablo 3 :Topaklama (Çökeltme) maddeleri için pH değeri ve izin verilen demir, alüminyum  miktarları

 

KULLANIM

 

GRUP No

 

FLOK MALZEMESİ

 

BİRİM

 

TEMİZ SU.

 

HAVUZ SU.

 

HAM SU.

ALANI

 

 

 

min

max.

min

max.

min

max

Topaklama

 

PH DEĞERLERİ

işlemlerinin

5.2.2.21

Alüminyumsülfat

-

-

-

-

-

6.5

7.2

tüm  kombinas-

5.2.2.22

Alüminyumklorür -Hexahidrat

-

-

-

-

-

6.5

7.2

yonları

5.2.2.23

Sodyumalüminat

-

-

-

-

-

6.5

7.2

için

5.2.2.24

Alüminyum hidroxiklorür, Alüminyum hidroxikloridsülfat

-

-

-

-

-

6.5

7.4

 

5.2.2.25

Demir III‑klorür Hexahidrat

-

-

-

-

-

6.5

7.8

 

5.2.2.26

Demirkloridsülfat çözeltisi

-

-

-

-

-

6.5

7.8

 

5.2.2.27

Demir III‑sülfat

-

-

-

-

-

6.5

7.8

 

 

Kalan miktar

 

5.2.2.28

Alüminyum

mmol/m3

-

3

-

3

-

-

 

 

 

mg/l

-

0.1

-

0.1

-

-

 

5.2.2.29

Demir

mmol/m3

-

0.18

-

0.18

-

-

 

 

 

mg/l

-

0.01

-

0.01

-

-

 

6. SU HAZIRLIĞI ve DEZENFEKSİYONU İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Su hazırlığı ve Dezenfeksiyon için aşağıdaki kimyasalların doğru dozda verilmesi gerekir. Bu standartta belirtilmemiş olan Dezenfeksiyon maddeleri ile yardımcı diğer malzemeler, oluşturduğu konsantrasyon içindeki etkin madde cinsine ve miktarına bağlı olarak ;

‑Yüzenler ve personel için tehlike ve risk  oluşturmuyorsa,

‑Su hazırlık ve Dezenfeksiyonunu engellemiyorsa,

‑Havuzdaki materyallere aksi etki yapmıyorsa, kullanılabilir.

 

6‑1 Dezenfeksiyon Malzemeleri

Dezenfeksiyon için bölüm 7.4 de anılan Dezenfeksiyon yöntemleri çerçevesindeki maddeler dozlanır.

a) Klor gazı

b) Klor‑Klordioksit Tablo  2, dipnot D’ ye dikkat ediniz.

c) Sodyum hipoklorit.

d) Kalsiyum hipoklorid en az %65 Ca(ClO)2 ve %5‑10 konsantrasyonlu çözelti

e) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile sodyum hipoklorid

f) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile klor gazı

 

6‑2 Topaklama  ve Diğer Su Hazırlık  Malzemeleri

Topaklama (çökeltme) ve su hazırlama için 7.bölüm dahilindeki yöntemler çerçevesindeki maddeler dozlanır.

a) Alüminyum sülfat

b) Alüminyumklorür‑hexahidrat

c) Sodyum alüminat

d) Alüminyumhidroxiklorür

e) Alüminyumhidroxikloridsülfat

f)  Demir (III)‑klorid‑Hexahidrat

g) Demirkloridsulfat

h) Demir (III)‑sülfat

I)  Ozon

k) Aktif kömür tozu

l)  Kizelgur

 

6‑3 pH Değerini Ayarlayıcı malzemeler

pH değerinin ayarı için aşağıdaki maddeler dozlanabilir.

a) Kostik soda

b) Sodyum karbonat (Soda)

c) Sodyum bikarbonat

d) Sodyumbisülfat

e) Tuzruhu (asidi)

f)  Sülfürik asit

g) Karbondioksit

 

7. SU HAZIRLIĞI ve DEZENFEKSİYON  YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONLARI

Topaklama (Çökeltme) ile havuz suyunda bulunan kolloidler ve suda tam çözünemeyen maddeler filtre edilebilir duruma getirilirler. Kizelgur ve aktif karbonun bileşik etkisi de aynı sonucu verir. Filtre edilemeyen tam çözünmüş maddelerden bir kısmı oksidasyon etkisi olan dezenfeksiyon maddeleri ile yok edilirler (=Islak yanma). Oksidasyon ve tam çözünen reaksiyon ürünlerinin ve filtrede tutulamayan maddelerin artışı havuza taze su ilavesiyle dengede tutulur.

Su hazırlama yönteminin hazırlama gücü şöyledir:

                DQx·V = E·P

DQx = Ham ve temiz suyun Mn VIIÞ Mn II olarak oksidasyon değeri farkı, g/m3

V  = Temiz su hacmi, m3

E  = Standart su kirliliği, g.

P  = Yüzücü (kişi) sayısı

Buradan bir yöntem kombinasyonunun kişi başına düşen kirliliği( b- değeri) bölüm 5.2 deki temiz su değerlerine de uyulduğu takdirde şöyle çıkar:

                b=DQx/E = P/V,  1/m3

Standart kirliliğin esası da şudur:1 gr O2 (= 4 gr KMnO4)

Bu normda yöntem kombinasyonları sadece norma uygun filtrelerle uygulanır. Yüzme tesislerinde 1 işletme yılında dökümanlaştırılan hijyenik yardımcı değerler, işletme defteri, kanuni zorunluluk olarak getirilen hijyeni verileri toplanır, tablo haline getirilir ve işletme güvencesi ispatlanır.

 

7‑1  Yöntem kombinasyonları için kişi başına düşün kirlilik

7‑1‑1 Bölüm 7‑2'deki teknik şartları sağlayan kombinasyon yöntemi olan Flokulasyon + Filtrasyon + Klorlama için: b= 0.5 1/m3

7‑1‑2 Bölüm 7‑2'deki teknik şartları sağlayan kombinasyon yöntemi olan Flokulasyon + Filtrasyon + Klor‑Klordioksit için: b=0.5 1/m3

7‑1‑3 Bölüm 7‑2 ve 7‑3'deki teknik şartları sağlayan kombinasyon yöntemi olan Flokulasyon + Filtrasyon + Ozonlama + Aktif kömür taneli filtrasyon + Klorlama için: b=0.6 1/m3

 

7‑2  Filtre tesisi ve topaklama  için gereken teknik şartlar.

 

7‑2‑1 Topaklama Filtrasyonu

Kullanılabilecek topaklama maddeleri bölüm 6‑2'de verilmiştir. Topallayıcıların PH‑değeri ise bölüm 5‑2'deki tablo 3'de belirtilmiştir. Asit kapasitesi sürekli olarak 0.7 mol/m3'den büyük olmalıdır. Doldurma suyunda hidroksil çökeltmesini sağlayacak yeteri miktarda hidrojen karbonat iyonları yoksa, sodyum karbonat ilavesi gerekir.

 

7‑2‑2 FİLTRE   

7‑2‑2‑1 Tek tabakalı filtreler veya TSE 737 su filtresi.

Tek tabakalı kum filtresinin; tabaka yüksekliği tanecik grubu ve filtre hızı için Tablo 4'deki değerler geçerlidir. TSE 737 ‘de belirtilen su filtreleri için de bu standart geçerlidir. Bu değerler için bakınız TSE 737

 

Tablo 4: TEK TABAKALI FİLTRELER İÇİN TANECİK GRUBU‑TABAKA  YÜKSEKLİĞİ‑FİLTRASYON HIZI

 

Birim

Açık Filtreler

Kapalı Filtreler

Tanecik Grubu

mm

0.50'den  1.0 'e kadar veya

0.71'den  1.25'e kadar veya

1.0 'den  1.6 'e kadar

Tabaka Yüksekliği (*)

m

³0.9

³1.2

Bırakılacak boşluk

m

Filtremateryal yüksekliğinin %25'i + 0.2 m'den fazla

Filtre Hızı (*)

a)Tatlı sular için

b)deniz ve tuzu>2000 mg/l olan sular için

m/h

 

£12

£8

 

£30

£20

(*)Mineralli sular için Filtre hızı ve Tabaka yüksekliği  denenerek bulunur

 

7‑2‑2‑2 Çok tabakalı filtreler

Çok tabakalı filtrelerin tabaka yüksekliği tanecik grubu ve  filtre hızı için Tablo 5'deki değerler geçerlidir.

 

Tablo5:ÇOK KATLI FİLTRELER İÇİN TANECİK GRUBU‑TABAKA YÜKSEKLİĞİ  ve  FİLTRE HIZI

 

Birim

Açık Filtreler

Kapalı Filtreler

Tanecik Grubu

Filtre alt materyal tabakası:

DIN 19623'e göre Kum

mm

mm

£³

 

a) 0.4 'den  0.8 'e kadar

b) 0.63'den  1.0 'e kadar

c) 0.71'den  1.25'e kadar

Filtre üst Materyal tab. Anthrazitkömür, Pomza/Lav

mm

a) 0.8 'den  1.6 'a kadar

b) 1.4 'den  2.5 'a kadar

Kum tabakası yüksekliği

Antrasit yüksekliği

Bırakılacak boşluk

m

m

m

³0.6

³0.4

Filtre toplam materyal yüksekliğinin % 25'i + 0.2 m'den fazla

³0.6

³0.6

Filtre toplam materyal yüksekliğinin % 25'i + 0.2 m'den fazla

Filtre hızı

a)Tatlı sular için

b)Deniz ve tuzu>2000 mg/l olan sular için

m/h

 

£15

£8

 

£50

£20

 

Tablo 5'deki materyaller; sadece, işletme şartlarında sağlığı etkileyecek ve hazırlama ve Dezenfeksiyonu bozacak konsantrasyonda maddeler yaymadıkları deneyle ispatlanırsa kullanıla bilinirler.

Not: Tabaka yüksekliği verilerinde destek tabakası dikkate alınmamıştır. Bunun için üretici firma verilerine dikkat ediniz.

 

7‑2‑3 Tek ve Çok Katlı Filtrelerde Ters Yıkama

Filtrenin devir daimi esnasında tuttuğu madde ve mikro organik kirliliği ters yıkama  ile filtre ortamından uzaklaştırmak gereklidir.

Suyun sağlık koşullarına uygun olmasını garanti etmek için çalışma zamanından bağımsız olarak en az haftada 1 defa (Açık tesislerde çevre şartları, kullanım yoğunluğu ve diğer etkileyici faktörler ayrıca dikkate alınmalıdır.) ters yıkama yapılmalıdır. Kurallarına uygun bir ters yıkama ile

filtre etkinliği artırılarak doğru su kalitesi elde edilir (Kimyasal fiziksel ve mikrobiyolojik açıdan). Düzenli ve yeteri kadar ters yıkama çok önemlidir. Bunun için filtre ters yıkamasının otomatik olması tavsiye edilir. Ters yıkama süreci kesintiye uğramamalı ve tesisat ters yıkama  suyunun sistemden tümü ile uzaklaşmasını güvenle sağlamalıdır. Ters yıkama için gerekli su denge deposunda daima hazır bulunmalı ve eksilen kısmın otomatik olarak tamamlanması güvencede olmalıdır. Gerekli durumlarda  atık su birikme çanağı yapılabilir.

 

7‑2‑3‑1 Tek tabakalı Filtrelerde ters yıkama için geçerli değerler:

Tanecik grubu örnek olarak 0.71 ‑ 1.25 mm seçilmiştir.

Hazırlık:

Yıkama programı:

1.Aşama :               Ters yıkama                                                           ~5-7 dak.                Su hızı                     ~ 50 m/h

2.Aşama :               İlk filtrasyon suyunun kanala sevkı (durulama):    ~ 3 dak.

3.Aşama :               Su hazırlama tesisinin işlemesinin sağlanması

 

7‑2‑3‑2 Tek Katlı Kum Filtrelerinin Ters Yıkamasındaki Su İhtiyacı:

Genel olarak bir yıkama programında yıkama suyu hacmi 1m2 filtre yüzeyi için ~6 m3'dür.

 

7‑2‑3‑3 Çok katlı Filtrelerde Ters yıkama:

Tek katlı Filtrelerin yıkanması ile ilgili ana prensipler çok katlı filtreler içinde aynen geçerlidir. Su sıcaklığı 25 derece iken tablo 5‑a 'da materyal kombinasyonu için su hızı 35‑40 m/h ve b' deki materyal kombinasyonu için su hızı 45‑60 m/h' olabilir. Su hızı ve yıkama süresi; yerleştirilen filtre materyal tiplerine ve yıkama suyu sıcaklığına göre seçilir.

 

7‑3   Ozonlama için Gerekli Teknik Şartlar

Flokulasyon + Filtrasyon + Ozonlama + Aktif kömür filtrasyonu + Klorlama

Kombinasyonu için geçerli değerler: (Ozon üretici cihazın genel kabul görmüş kurumlarca güvenilirliği kanıtlanmış olmalıdır.)

 

7‑3‑1 Topaklama :Tablo 3'deki değerler geçerlidir.

7‑3‑2 Filtrasyon  :Tablo 4 veya Tablo 5'deki değerler geçerlidir.

7‑3‑3 Ozonlama (O3):Su sıcaklığı £ 28 C ise 0.8‑1 g/m3

7‑3‑4 Ozonlama (O3):Su sıcaklığı ³ 28 C ise 1.0‑1.2 g/m3

7‑3‑5 İyice karıştırılmış ozonun reaksiyon süresi ³ 2 dak.. Reaksiyon süresinin uzunluğu suyun kalitesini yükseltir.

 

7‑3‑6 Aktif kömür için tanecik grubu, sıkıştırma  yoğunluğu ve tabaka yüksekliği:

7‑3‑6‑1    Aktif kömür tanecik grubu :1‑3 mm.

7‑3‑6‑2    Sıkıştırma yoğunluğu :>350 g/lt.

7‑3‑6‑3    Tabaka yüksekliği: 0.5‑0.7 m.

7‑3‑6‑4    Klor için yarılama uzunluğu :<10 cm.

7‑3‑6‑5    Düzenlenmiş kum tabakasının yüksekliği ³0.6 m. Kum tabakasının tanecik grubu: 0.71‑1.25 mm.

7‑3‑6‑6    Filtrasyon hızı £50 m/h

7‑3‑6‑7    Bırakılacak boşluk: Filtre materyal yüksekliğinin %30'u + 0.3 m.

 

7‑3‑7  Aktif kömürlü filtrelerin ters yıkaması

7‑3‑7‑1 Filtre yıkaması en az haftada bir yapılmalıdır.

7‑3‑7‑2 Yıkama Programı: Örnek olarak tanecik grubu 1‑3 mm. ve su yıkaması seçilmiştir.

1.Aşama:                Su yıkaması 3‑5 dak. Su hızı ~50 m/h (Ozonlu su ile yıkamada süre: 2‑5 dak.su hızı £50m/h)

2.Aşama:                Durulama: ~3 dak.

7‑3‑7‑3 Yıkama için su ihtiyacı: ~6 m3/ 1 m2 filtre yüzeyi

 

7‑4 Dezenfeksiyon

Yüzme havuzu içindeki su mikrobik kirliliklerle sürekli pislendiğinden temiz suda ve havuz suyunda, hazırlama aşamasında desteklenen etkili bir Dezenfeksiyon  zorunludur. Etkili Dezenfeksiyon  için 30 san. içinde 3 logaritmalık E.Koli’yi öldürme hızı muhafaza edilmelidir. Havuz suyunda Dezenfeksiyon maddelerinin etkisi diğer kimyasal maddelerin etkisi ile bozulmamalıdır.          

 

7‑4‑1 Dezenfeksiyon maddeleri

Dezenfektan olarak kullanılacak maddeler bölüm 6‑1'de verilmiştir.

 

7‑4‑2 Klorlama Yöntemi

 

7‑4‑2‑1 Klor gazı yöntemi

Bu yöntemden gaz halinde klor kullanımı anlaşılır. Klor gazı enjektörleri, emniyet açısından vakum prensibine göre çalışmalıdır. Yüzme havuzlarına klor gazını indirekt dozlamak gerekir. Bir enjektör yardımıyla klor gazı ve su karışımından  elde edilen klor eriyiği  havuza dozlanır. Dazlanan bu eriyik suyun pH’sını asiditeyi artırarak değiştirir.

Havuz suyundaki karbonat sertliği yeterli ise klor eriyiğinde bulunan HCl nötrlenir. Karbonat sertliği yeterli değilse HCl’yi nötrlemek için asitli klor eriyiği  mermer çakılı doldurulmuş kabtan geçirilmelidir. Klorgazı dozaj tesislerinde dozajın kesilmemesi için tüp değişimini otomatik olarak sağlayan bir sisteme ihtiyaç vardır. Klor gazı dozaj cihazlarının montajı, işletmesi ve çalıştırılması güvenilir olmalıdır.

 

7‑4‑2‑2 Sodyum hipoklorit Yöntemi

Havuz suyu Dezenfeksiyonu için piyasada satılan 150 g/l konsantrasyonda sodyum hipoklorit çözeltisi veya sodyumklorür çözeltisinin (sofratuzu çözelisi veya deniz suyundan) elektroliziyle elde edilen ve 2-8 g/l sodyum hipoklorit konsantrasyonlu çözeltiler kullanılabilir. NaClO eriyiğinin dayanıklılığı sınırlıdır. Işığın, ısının ve pisliklerin etkisi ile havuz suyundaki sodyumhipoklorid sürekli azalmaktadır. Buna dozajlama ve depolama sırasında dikkat etmek gerekir. Sodyumhipoklorid eriyiğinin temiz suya verilmesi dozaj pompasıyla olur. Su sert olursa NaClO aşılama enjektörünü tıkayabilir. Ayrıca havuz suyunun PH değerini sürekli alkali yapar. PH değerinin ayarı için yeterli aside ihtiyaç vardır. Elektroliz yolu ile NaClO elde edildiğinde havuz suyundaki sodyumklorür miktarı artar. Bunun için su hazırlık cihazlarının korozyona dayanıklı olması gerekmektedir.

 

7‑4‑2‑3 Kalsiyumhipoklorid metodu

Kalsiyumhipoklorid (granülat, tablet) en az %65 Ca(ClO)2 ve %5‑10 su içermelidir. Kalsiyum hidroksit ve kalsiyum karbonat olarak ayrıca %7 çözülmemiş madde bulunabilir. Kalsiyumhipoklorid %1‑5 lik çözelti halinde uygulanmalıdır. Çözelti alkaliktir ve havuzdaki su sert ise kalsiyum karbonat oluşumuyla beraber havuzda çökelme artar, aşılama enjektöründe tıkanmaya da yol açar.

 

7‑4‑3 Klor Dozajı ve Klor tesisinin kapasitesi

Az veya fazla klor dozajından kaçınmak için, klor ihtiyaca göre dozlanmalıdır. Havuzda klor miktarını havuz suyundaki serbest klor konsantrasyonuna göre otomatik olarak ayarlamak için kumanda ünitesi öngörülür. Klor cihazlarının kapasitesi aşağıdaki esaslara göre belirlenmelidir.

Kapalı havuzlar için:               2 gr Cl2/ 1 m3 temiz su

Açık havuzlar için   :              10 gr Cl2/ 1 m3 temiz su

 

8. SU NİTELİĞİNİN KONTROLLERİ

8‑1 Kontrollerin zaman aralıkları: Bölüm 8‑3'e uygun olarak;

Kapalı havuzlar :     Ayda en az 1 kez

Açık Havuzlar :       Ayda en az 2 kez

 

8‑2 Su numunesi alım yerleri:

Havuz suyu: Üst yüzeye yakın bir bölgeden, havuz kenarından yaklaşık 50 cm uzaktan ve 30 cm. derinden.

 

8.3. Deneme (Araştırma) Kapsamı:

Yapılacak deneylerin kapsamı tablo 6 ve 7 ye göre şu genel minimum verilerden ve parametrelerden çıkar.

Numunenin Tanımı (Numune No) :

Numune Tarihi (gün, ay, yıl, saat) :       

Havuz (İsim, adres) :

Havuz Tanımı ve Tipi (9.bölüme göre) :

Havuz Alanı (m2) :

Havuz Hacmi (m3) :

Sirkülasyon debisi (m3/h) :

 

Kullanılan Kimyasallar:

Kimyasal

Piyasa İsmi

Maddenin Tanımı

Floklama maddesi

 

 

Dezenfeksiyon maddesi

 

 

pH değerinin ayarlanması için

 

 

Diğerleri

 

 

 

Numune alınma gününde o ana kadar havuzu kullanan kişi sayısı (İşletmecinin verilerine göre) :

Açık havuzlarda ek olarak:

Numune alınma günü hava durumu :

Hava sıcaklığı (C ) :

Bir gün önceki hava durumu :

 

Tablo 6 : TABLO 2 ve 3'deki PARAMETRELERE GÖRE SU KONTROLÜ KAPSAMI

TABLO 2‑3'e GÖRE GRUP No

PARAMETRE

DOLDURMA SUYU

TEMİZ SU

HAVUZ SUYU

HAM SU

5.2.1.1

Koloni Sayısı (20+‑2) C

 

+

+

 

5.2.1.2

Koloni sayısı (36+‑1) C

 

+

+

 

5.2.1.3

Yosun grupları(36+‑1) C

 

+

+

 

5.2.1.4

E.koli (36 +‑1) C

 

+

+

 

5.2.1.5

Pseudomonas aeruginosa (36 +‑1) C

 

+

+

 

5.2.2.3

Netlik
Su sıcaklığı

 

 

+
+

 

5.2.2.4

PH değeri

 

 

+

+

5.2.2.5

Amonyum Konsantrasyonu

+

 

+

 

5.2.2.6

Nitrat Konsantrasyonu

+

 

+

 

5.2.2.7

Oksidasyon

+

+

+

 

5.2.2.8,5.2.2.9

Redox Gerilimi(A)

 

 

+

 

5.2.2.11,5.2.2.13

5.2.2.16,5.2.2.19

Serbest Klor

 

+

+

 

5.2.2.18

Ozon(C),(E)

 

+

 

 

5.2.2.12,5.2.2.14

5.2.2.17,5.2.2.20

Bağlı Klor

 

+

+

 

5.2.2.15

Klorür(B)

 

 

+

 

5.2.2.28

Alüminyum(C)

 

 

+

 

5.2.2.29

Demir(C)

 

 

+

 

 

Klorid

+

 

+

 

 

Sulfat(C)

+

 

+

 

 

Fosfat(D)

+

 

+

 

(A)İşletme ölçü değeri göstergesinden okunacaktır.

(B)Klor- klordioksit yöntemi kullanımında

(C)Uygun ilaveler kullanımında

(D)Topaklamanın değerlendirilmesi için

(E)Aktif kömür taneli filtrenin çıkışında

 

  

8.4. İşletmenin kendi kontrolü ve işletme defterinin tutulması

Genel kullanımlı işletmelerde günlük işletme defteri tutulur. Bu deftere tablo 7 deki veriler işlenir.

 

Tablo 7: İşletme Defteri İçin Günlük Olarak Belirlenmesi Gereken Veriler

Nr.

İşletme Verisi

Birim

Belirleme zamanı; Çalışma zamanının,

 

 

 

Başı

Ortası

Sonu

1

Günde Havuzu Kullanan Kişi Sayısı

1 / gün

 

 

+

2

Günlük Doldurma Suyu Ekleme miktarı

m3/gün

 

 

+

3

Her havuz için sirkülasyon debisi

m3/h

+

-

-

4

Sirkülasyon pompalarının çalışma süresi

h/gün

-

-

+

5

Her havuzun su sıcaklıkları

C

+

-

+

6

Filtre ters yıkamasının zamanı

h, dak.

 

 

 

7

Ters yıkamadan sonraki fark basıncı

bar

 

 

 

8

Ekleme malzemelerinin çeşit ve harcanımı

a) Dezenfeksiyon maddesi

b) Yöntem kombinasyonunun gerektirdiği diğer malzemeler

 

kg/gün

kg/gün

 

 

 

 

9

Her havuzun pH değeri

-

+

-

+

10

Her havuzdaki serbest klor

mg/l

+

+

+

11

Her havuzdaki bağlı klor

mg/l

+

+

+

12

Ham suyun asit kapasitesi KS 4.3

mmol/l

haftada 1

13

Her havuzun redox gerilimi

mV

+

+

+

14

Temizleme

a) Yüzme havuzu

- taban

- yan duvar

b) Çocuk havuzu

c) Masaj havuzu

d) Ayak basma havuzu

e) Soğuk su (Şok) havuzu

f) Sıcak havuz

g) Taşma kanalı

h) Rezerv depo

 

 

 

günlük

haftalık

günlük

haftalık

günlük

günlük, haftalık

aylık

haftalık

6 ayda bir

15

Arızalar (Zamanı / Çeşidi / Alınan Önlemler)

h, dak.

 

 

Serbest klor, bağlı klor, pH değeri ve redox gerilimini sürekli ölçen ölçü cihazları günde bir defa kontrol ölçümü ile karşılaştırılır. Serbest ve bağlı klorun foto metrik ölçümünde aynı kablar kullanılmamalıdır.

Not: Havuzun yapımı ve kullanımı ile ilgili özel koşullar gereği, yapımcının öngördüğü ilave periyodik kontroller işletme defterine eklenebilir.

 

9. HAVUZ TİPLERİ ve SİRKÜLASYON (TEMİZ SU) KAPASİTESİNİN BULUNMASI.

9.1 Yüzme havuzu tipleri

Burada sadece bu standardın kullanımında gerekecek niteliklerden söz edilmiştir. Aşağıdaki paragraflarda aksi söylenmedikçe havuz suyu sıcaklığı için en çok 32 C geçerlidir.

9.1.1. Atlama Havuzları

Atlama havuzlarının derinliği en az 3.4 m. olmalıdır.

9.1.2. Derin havuzlar

Bu tür havuzların derinliği 1.35 den fazla olmalıdır.

9.1.3. Derinliği Değişen Havuzlar

Derinliği değişen havuzların yüksekliği ayarlanabilen ara tabanı vardır. Bununla su derinliği tamamen veya kısmen ihtiyaca göre değiştirilebilir. Su derinliği 0.30 m den 1.80 m ye kadar değiştirilebilir.

9.1.4. Dalga Havuzları

Dalga havuzlarında su derinliği suyun boşaltılıp doldurulması ve fark hacminin depolanması ile değiştirilir. Bütün havuz bölümleri, dalga odası da dahil olmak üzere sürekli temiz su sirkülasyonuna tabi tutulmalıdır. Havuz suyunun seviyesini değiştirmek için bir depo kullanılıyor ise ve bu depoda 20 dakikadan fazla su kalıyorsa burası da temiz su sirkülasyona dahil edilmelidir. Hiçbir durumda depodaki serbest klor miktarı havuz suyundaki değerin altına inmemelidir.

9.1.5. Sığ havuzlar

Derinliği 0.6 m ile 1.35 m arasında olmalıdır.

9.1.6.Su atraksiyonları olan Havuzlar                    

Atraksiyonlar; örneğin su altı masaj istasyonları, dip püskürtücüler,  akıntı kanalları,karşı akım yüzme ve masaj tesisleri vs işletilmesi sadece havuz suyu veya temiz su ile yapılmalıdır. Havuz suyu ile temasta olan su veya hava tesisat ve kanalları  içinde sistem çalışmadığı durumda temiz su veya havuz suyu ile bir akış sağlanmalıdır. Küçük su tesisatları  için zorunlu değildir.

9.1.7. Su Kaydırağı Havuzları ve Eğimi Az Olan Su Kaydırakları

Su kaydırağı için olan havuzların derinliği 1.0 m ve en az su alanı 4.0 x 8.0 m olmalıdır. Su kaydırakları için sadece havuz suyu veya temiz su kullanılmalıdır. Eğimi az olan su kaydırakları ise sadece temiz su ile çalıştırılmalıdır.

9.1.8. Çocuk havuzları

Bu  havuzların derinliği en çok 0.5 m. olmalıdır.

9.1.9. Ayak Yıkama Havuzları

Derinliği 0.1 m ile 0.15 m arasında olmalıdır. Havuza girecek kimselerin güzergahında olacak şekilde planlanmalıdır.

9.1.10. Küçük Havuzlar

Küçük havuzlar alanları en çok 96 m2 olmalıdır. Az bir anma yüküne göre tesis edilirler. Anma yüküne oranla sirkülasyon kapasitesi de artar.

9.1.11 Masaj havuzları

Masaj havuzu, sıcak suyun, havanın itmesi ile köpüren ve insanların içinde aynı anda veya ayrı ayrı bulundukları, içinde sürekli temiz su sirkülasyonu olan havuzlardır. Su sıcaklığı en çok 37 C’dir.

9.1.11.1.Masaj havuzu (Müstakil)

Müstakil masaj havuzları, kullanıcılarının diğer havuz tesislerine geçmesi mümkün olmayacak şekildedirler. Masaj havuzlarında kullanıcıların oturma yerleri açıkça belli olacak şekilde düzenlenmelidir. Her oturma yeri için en az 0.4 m3 havuz hacmi öngörülmelidir. Hacimleri  en az 1.6 m3 ve su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır.

Oturma yeri sayısına göre masaj havuzlarının su  hacimleri aşağıdaki tablo da verilmiştir.

 

Masaj havuzları için su hacmi  (Müstakil kullanım)

Oturma yeri sayısı P

Hacim V m3

Tolerans

4

1.6

+-0.2

5

2.0

+-0.1

6

2.4

+-0.1

6 dan fazla

P x 0.4

+-0.1

 

9.1.11.2.Masaj havuzları (Kombine Kullanım)

Kombine kullanımlı masaj havuzları, yüzme havuzunun içinde yapılmıştır ve yüzenler isteklerine göre kullanabilirler.Tek tek her masaj havuzunun hacmi en az 1.6 m3, su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Bu tür tesislerin hazırlama ekipmanları kapasitesini uygun şekilde arttırılarak yüzme havuzunun hazırlama tesisi ile beraber veya ayrı hazırlama tesisi ile işletilebilirler.

9.1.12.Terapi Havuzları

Su derinliği en çok 1.35 m olmalıdır. Hareket havuzlarının hazırlama tesisi ozonlama aşaması olan yöntem kombinasyonuna uygulanmalıdır. Su sıcaklığı yaklaşık 35 C olmalıdır.

9.1.13. Soğuk Su  Havuzları (Şok havuzları)

Derinlikleri 1.10 ile 1.50 arasında, su alanları 10 m2 ye kadar olmalıdır. Hacimleri 2 m3 ü geçmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak doldurma suyu akışı ile işletilebilirler. Bu durumda su sıcaklığı 15 C yi aşmamalıdır. Doldurma suyu, havuz içindeki serbest klor değeri 0.3 - 0.6 mg/lt olacak şekilde klorlanmalıdır. Taşma kanalına akan su kanala  akıtılmalı ve doldurma suyu ile değiştirilmelidir. Eklenen su kişi başına 60 l. den az olmamalıdır. Doldurma suyunun basma yeri havuz tabanında olmalıdır. Hacmi 2 m3 den büyük olan soğuk su havuzlarının su hazırlama tesisi olması zorunludur.

9.2. YÜZME HAVUZLARI İÇİN ANMA YÜKÜ VE SİRKÜLASYON DEBİSİ

Bir havuzun anma yükü, tasarımda temel alınan havuzun bir çalışma saatinde havuzu kullanan kişi sayısıdır. Havuzun su yüzeyi alanı, kullanıcı frekansı ve kişi başına düşen kirlilik şu eşitlikten çıkar.

N = A × n  /  a

N: Anma yükü,        1 / h

A: Havuzun su alanı, m2

n: Kullanıcı frekansı, 1 / h

a: Kişi başına düşen su alanı, m2

Kombine kullanımlı masaj havuzları, terapi havuzlarında anma yükü  N = Q × k  eşitliğine göre bulunur.

Q: Sirkülasyon debisi, m3/h

k: Yüklenebilme faktörü  1 / m3

Müstakil kullanımlı masaj havuzlarında anma yükü  N = n × P  eşitliğine göre hesaplanır.

P: Oturma yeri sayısı; 1 oturma yeri 0.4 m3 lük havuz hacmine denk gelir.

n = 3  1 / h

Bir havuzun anma yükü, o havuzun ve içinde yerleştirilmiş olan havuzların anma yüklerinin toplamına eşittir.

Sirkülasyon debisi, bir saatte havuzda sürekli olarak sirkülasyon yapan su hacmidir. Gerekli minimum sirkülasyon debisi, atlama havuzları, derin  ve sığ havuzlarda  Q = N  /  k  = A × n / a × k  eşitliğinden bulunur.

Akıntı kanalı hariç,  su atraksiyonu olan havuzlarda sirkülasyon debisi Q = N  /  k  = A × n / a × k eşitliğine göre bulunur ve aynı anda kullanılan her devre için 6 m3/h arttırılır.

Yeterli miktarda Dezenfeksiyon maddesi kapasitesini koruyabilmek ve kirliliklerin havuzda kalmasını sınırlandırmak için yük faktörü k, 0.6 1/ m3 ün üzerine çıkmamalıdır. (Klorlu sistemlerde 0.5, Ozon ilaveli sistemlerde 0.6)

Müstakil olarak kullanılan masaj havuzlarında sirkülasyon debisi hesabı, her kullanıcı için 6 m3/h lik hazırlanmış su olacağı düşünülerek yapılır. Her oturma yerine 0.4 m3 havuz hacmi tespiti ile tablo 8 de verilen sirkülasyon debisi çıkar.

Kombine kullanımlı masaj havuzları, terapi, çocuk, ayak, soğuk su (Şok) havuzları için sirkülasyon debileri tablo 8 de verilmektedir. Derinliği değişen havuzların hesabı sığ havuzlara göre yapılır. Su derinliği iki veya daha fazla aşama ile değişen havuzların anma yükü ve sirkülasyon debisi hesabı ( dalga havuzları, yarı değişken ara zeminli havuzlar) bölgelerin derinlik oranlarına göre hesaplanır.

Su kaydırağı havuzlarının sirkülasyon debisi sığ havuzlara  göre bulunur ve her kaydırak için 35 m3/h oranında arttırılır. Sonuç 60 m3/h dan az çıkarsa bu değer seçilir.

Bir yüzme havuzunun sirkülasyon debisi onun içinde yerleştirilmiş havuzların sirkülasyon debilerinin toplamına eşittir. Tablo 8 de her havuz çeşidi için su derinliği, kişi başına düşen su alanı, anma yükü ve sirkülasyon debisi verilmiştir.

 

Tablo 8: Havuzların su derinliği, kişi başına düşen su alanı, anma yükü ve sirkülasyon debisi

Havuz Tipi

Su derinliği

(m)

Kişi başına düşen su alanı a (m2)

Anma yükü N

(1/h)

Sirkülasyon debisi Q

 (m3/h)

Atlama havuzu

³ 3.40

4.5

0.222 A

0.222 A/k

Derin havuzlar

>1.35

4.5

0.222 A

0.222 A/k

Sığ havuzlar, derinliği değişen havuzlar

0.6 - 1.35

2.7

0.37 A

0.37 A/k

Su atraksiyonu olan havuzlar

0.6 - 1.35

2.7

0.37 A

0.37 A/k + 6 P

Kaydırak havuzları

1.0 - 1.35

-

-

her kaydırak için (0.37 A /k) + 35, en az 60

Çocuk havuzları

£ 0.5

-

2 k × V

A / k

Ayak yıkama havuzu

0.10 - 0.15

-

-

V

Küçük havuz

£ 1.35

12.0

0.083 A

0.25 V

Masaj havuzları (Müstakil)

£ 1.0

1 oturma yeri

3 P

15 V

Masaj havuzları (kombine kullanım)

£ 1.0

-

20 k × V

20 V

Terapi havuzları

£ 1.35

4

k × V

V

Soğuk su (Şok) havuzları

1.10 - 1.5

-

-

V

 

10. AKIŞ VE DAĞITIM SİSTEMİ

Akış ve dağıtım sisteminin görevi, yüzme havuzu- su hazırlama- Dezenfeksiyon- yüzme havuzu devresindeki su taşınımını sağlaması ve havuz içindeki akış ve dağılımı sağlamasıdır.

Havuzda tortulaşma önlenemediğinden su bakımının gereği olarak havuz süpürgeleriyle her gün tortuların emilmesi gerekir. Havuz sirkülasyonunun sağlanması için gerekli olan elemanlar; su giriş (Besleme) sistemi,sirkülasyon hatları , taşma kanalı, taşma ızgarası ve rezerv depo ‘dur. Bu elemanlar toplu olarak bir fonksiyon oluştururlar. Bu elemanlar, genel planlama çerçevesinde bu konuda eğitim görmüş teknik elemanlarca birbirlerine uyumlu olarak tasarlanmalıdır.

10‑1 Su Hareketi

Suyun havuz içine giriş ve çıkışı; suyun havuz içinde her noktada değişimini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu hareket, su içindeki dezenfektan maddelerin karışımını ve kirliliklerin devridaime katılmasını temin eder. Bunun için havuz yüzeyinin her 6-8 m2’si için  bir besleme elemanı düşünülmelidir. Besleme nozulları iyi bir karışım için tercihen havuz tabanına yerleştirilmelidir. Tabana yerleştirilen beslemeler suyu tabandan yüzeye doğru diyagonal bir şekilde dağıtmalı ve nozulların açıklığı 2mSS basınç oluşturacak büyüklükte planlanmalıdır. Havuz içindeki beslemeler yatay yönde duvardan ise, besleme ağızları (Dikdörtgen havuzlarda) havuzun uzun kenarına şaşırtmalı olarak yerleştirilir. Beslemeler arası açıklık en çok uzun kenarın 1/3 ü kadar olabilir. Diğer durumda havuz kenarı boyunca eşit mesafeli olarak yerleştirilir. Beslemelerin konumu havuz derinliğinin yaklaşık yarısı olmalıdır. Atlama havuzlarında 2 sıra besleme konulmalı, 1. sıra yüzeye, 2. sıra tabana derinliğin 1/3 ü kadar mesafelendirilmelidir. Pompa emiş hatları 1.0-1.5 m/s.’ yi aşmamalı ve kesinlikle vakum oluşturmayacak şekilde tesis edilmelidir. Basma hatlarında ise 2.5 m/s. hız sınırı aşılmamalıdır. pompa seçiminde denge deposundan besleme nozullarına kadar ki tüm kayıplar dikkate alınmalıdır. Suyun temizliğinin sağlanması için havuzun  tüm çevresinde taşma kanalları inşa edilmeli ve yüzeyden taşan suların miktarı toplam sirkülasyona göre mümkünse % 100, en az %50 olmalıdır. İstisna olarak dalga havuzlarında dalganın çalıştığı anlarda tüm kapasitenin alıkonulması gerekir. Dikey taşma giderleri hesabında su hızı en fazla 0.75 m/s alınmalıdır. Taşma ana arterlerde eğime göre alınması gereken boru su hızları şöyledir:

 

Eğim

%1

%1.5

%2

Maksimum hız m/s

0.55

0.75

1.0

 

10‑2 Havuz Kenar Detayının Tesisi

Kanalın taşma kenarının görevi taşma suyunun sürekli ve çepeçevre yüzeyden eşit miktarda  taşırılmasıdır. Suyun havuzdan sürekli ve eşit miktarda taşabilmesi kanalın tüm uzunluğu boyunca sağlanmalıdır. Taşma kanalı havuz çevresinde her tarafta bulunmalı ve aynı kot'ta olmalıdır. Tüm çevre boyunca kot farkı +‑2 mm'yi aşmamalıdır.

 

10‑3 Üstten Taşma Kanalları ve Izgarası

Üstten taşma kanalının görevi, havuzda devridaim ,yüzücülerin taşırması ve dalgalanmayla yer değiştiren suyun toplanarak rezerv depoya taşınmasıdır. Kanal hem suyun sev kine hem de biriktirilmesine yarayabilir. Kullanım şekline göre kesiti ve kanaldan çıkış hatları ölçülen dirilir. Taşma kanallarının boyutlandırılması toplam taşma miktarının hesaplanmasına göre bu miktarı karşılayacak şekilde planlanmalıdır. Suyun havuz kenarından kanala serbest düşme şeklinde akmasından kaçınılmalıdır. Kanal kesiti ve kanal üst ızgarasının geometrisi havuz çevresindeki suların buraya akmasını engelleyecek şekilde olmalıdır. Kapalı havuzlarda havuz çevresi temizliği esnasında bu kanala gelen suların havuza ait sisteme değil direkt drenaja gitmesi temin edilmelidir.

 

10‑4 Denge Deposu

Havuzun üst yüzeyinden sürekli taşma olabilmesi için taşma miktarındaki dalgalanmaları karşılayacak denge depo düzenlenmelidir.

Denge deposu hacmini dalgalanma ile taşan su + yüzücülerin taşırdığı su + filtre yıkama suyu oluşturur. Filtre ters yıkamasında su rezerv depodan karşılanmalıdır. Denge deposundaki su değişimi en iyi şekilde sağlanmalıdır. Hesap yöntemi bölüm 17 de verilmiştir.

 

10‑5 Havuza Su İlavesi

10‑5‑1 İlave Su miktarı

Havuz suyunun tazelenmesi için günlük her yüzücü başına en az 30 lt. su ilavesiyle olur. Bu miktar, Tablo 2 ve 3'de belirtilen şart sağlanamadığında arttırılır. İlave yeni su hesaplarında filtre yıkaması için harcanan su miktarı göz önünde bulundurulur.

 

10.5.2 Teknik Donanım

İlave doldurma suyu tesisatı  temiz su tesisatı yapım  şartnamelerine uygun olmalıdır. Su denge deposu yüzeyine serbestçe akmalıdır. Dolum suyu tesisatına takılan armatürün  otomatik çalışması gerekir. Ayrıca taşmayı önlemek için su seviye ayarlayıcısı ve yeterli miktarda su ilavesinin kontrolü için su sayacı takılmalıdır.

 

10‑6 Hidrolik Sistemdeki Arızalar

Su derinliğini değiştirmek ya da havuzun değişen farklı ihtiyaçları için yüzme havuzlarında yüksekliği ayarlanabilir ara döşeme, hareketli duvarlar veya köprüler tasarlanabilir. Bunda sirkülasyon kapasitesinin gereklerini yerine getirmek için özel önlemler gereklidir. Bu tür hareketli zeminlere sahip havuzlarda dibe çöken tortuların hareket ettirilmesi için bir türbülans cihazının yerleştirilmesi zorunludur. Hareketli döşeme (mekanik olmayan tahrikli) yapımında otomatik kumandalı dip temizleyici cihaz da tortuların temizlenmesi için kullanılabilir (Havuz boşken çalıştırılması koşulu ile). Ayarlanabilen havuz duvar kısımlarının yerleşmesi için dip cepleri adı verilen elemanların kullanımında, dip ceplerinin de temiz su ile sirkülasyona katılması sağlanmalıdır. Su derinliğinin farklılaşmasıyla oluşan su fazlasının depolanması gerekir. Hijyenik hatalardan sakınmak için bu su depoları ve aynı zamanda dalga odası da sistemler durduğu zamanlarda havuz ana su hazırlama sisteme dahil edilmelidir.

 

11. HAVUZ SUYUNUN ISITILMASI

Su sıcaklığı, insan vücudu ile su arasındaki ısı ve madde alışverişini etkiler. Tesisin ölçümlendirilmesinde tablo 10’ daki değerler göz önüne alınır. 

 

Tablo :10 Su ısıtılmasında kullanılacak tesisin ölçülen dirilmesinde baz alınacak su sıcaklıkları

Havuz çeşidi

Max. su sıcaklığı

Derin, Sığ, Atlama, Dalga,

Atraksiyon, Kaydırak havuzları

26-28

Çocuk havuzları

26-32

Terapi havuzları

35

Masaj havuzları

32-36

Soğuk su (Şok) havuzları

15

 

12. MAKİNAlar, İNŞAAT ELEMANLARI ve DİĞER DONANIMLAR

12‑1 Pompalar

Pompa seçiminde bölüm 9 da belirtilen debiler altına inilmemelidir. Pompalar bakımlarının kolayca yapılabilmeleri için kolay ulaşılabilir bir yere yerleştirilmeliler. Maksimum filtre direncindeki sistemdeki toplam kayıp, pompanın manometrik basma yüksekliğinin belirlenmesinde

dikkate alınır. Pompanın emiş ve basış ağızlarına, vana ve çek valfler  takılmalıdır. Pompalar, armatürler boru hatlarının anma genişliklerinde seçilmelidir (TSE 1258). Emme ve basma hatlarında kapama musluklu manometreler öngörülmelidir Pompa, ön filtre tarafından kaba kirliliklere karşı korunur. Pompanın susuz kalmaması için tedbir alınmalıdır. Pompanın elektrik motoru  TSE’ye uygun ve  koruma sınıfı IP 54 olmalıdır. Pompaya monte edilen işletme saati sayacı, işletme süresinin belirlenmesini kolaylaştırır.

 

 12‑2 Filtre ters yıkama körüğü

Yıkama hava vantilatörünün çalışması sırasında gürültü oluşabilir. Suyun ters akışının engellenmesi için bir emniyet sistemi ile donatılmalıdır.

 

12‑3 Boru Tesisatı

Boru tesisatı, teknik‑hidrolik gereklere göre yapılır. Emiş yönündeki tesisatta zararlı olabilecek vakum oluşumu önlenmelidir. Borular için malzeme, cidar kalınlığı ve boru bağlantı elemanlarının seçimi işletme şartlarına bağlıdır. (Basınç, sıcaklık, akışkanın kimyasal özellikleri)

 12‑4 Armatürler

Armatürlerin adet, tip ve düzeni, işletmenin devre dışı kalması durumunda (elektrik kesintisi) makine tesisinde bir tehlike olmayacak ve çevreyi su basmayacak şekilde seçilmelidir.

 

12‑5  Sirkülasyon Debisi Ölçümü

Birden fazla filtrenin bulunduğu tesislerde filtre çalışmasının ve her filtrenin ayrı ters yıkamasının kontrolü için debi ölçü cihazları gereklidir. Birden fazla havuzun aynı sirkülasyon sisteminden çalışması durumunda da gereken miktarda debi ölçüm cihazları öngörülmelidir.

 

12‑6 Doldurma Suyu Sayacı: Eklenen doldurma suyunun kontrolü için bir su sayacı gereklidir.

 

12‑7 Topraklayıcı (çökeltici) Dozaj Tesisi

Topaklama maddesi dozajı, ayarlanabilir dozaj pompası ile yapılır. Flok maddelerinin karışımı için; örneğin borunun ortasına kadar uzanan bir aşılama (karıştırma) enjektörü yerleştirilip türbülans oluşumu sağlanabilir. Dozaj kabları korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır. Sirkülasyon kapasitesine uygun dozaj tesisi  ve dozaj pompasının ayarı için, bir ölçü cihazı olmalıdır.

 

12‑8 Bakım: Tüm makina‑cihaz ve ekipmanlar bakımları kolayca yapılabilecek şekilde konumlanmış olmalıdır.

 

Tablo 11:İnşaat Elemanları‑ Montaj Grupları için Tavsiye edilen Malzemeler

İnş./Mont Grubu

Kullanım Alanı

Malzeme

Not

Filtre kabı

Su Hazırlık Cihazı

‑Beton,

‑Çelik(Paslanmaz).

-polyester.

‑Sentetik Madde

Korozyondan korunma ölçüsü; suyun niteliğine sıcaklığına (varsa) ozon miktarına göre belirlenir

Boru hatları ve boru hattı elemanları,
havuz inşaa elemanları

Genel Kullanım

‑Polyvinylklorür (PVC)

-ABS

‑Polyetilen (PE)

‑Polyproplen (PP)

‑Paslanmaz çelik

‑İç kaplamalı alaşımsız çelik

‑Bronz döküm.

Korozyona dayanıklı ve suyun niteliğini bozmayacak şekilde.

 

Dezenfeksiyon Cihazları, Flokulasyon,

PH Ayarlarında

‑Polyvinylklorür (PVC)

Aşılama yerlerinin montajı için Bkz. Bölüm 12‑7

 

Klor gazı tesisatında

‑Alaşımsız Çelik (dışı Klor kauçuk veya Kadmiyum örtülü)

‑Bakır (Kadmiyum örtülü)

‑PVC‑PE (Sadece düşük basınçta kullanılır.)

 

Havuz  tamamlayıcıları

örneğin: Merdiven, start tutamakları, vb.

‑Paslanmaz çelik

‑Bronz döküm.

-Epoksi kaplamalı.

 

Armatürler

Dezenfeksiyon Cihazları, Flokulasyon ‑

pH Ayarlarında

‑PVC ve  korozyona dayanıklı sızdırmazlık malzemeleri

 

 

Diğer Cihazlarda

‑Çelik ve Dökme demir (korozyona dayanıklı kaplamalı)

‑Kaplamalı Al. döküm alaşımları

‑Yüksek alaşımlı Dökme demir

‑PVC

‑Paslanmaz çelik.

-Bronz döküm.

 

Pompalar

Pompa Gövdesi

‑Pik döküm.

-Bronz döküm.

‑Plastik malzemeler

 

 

Pompa mili

‑Korozyona dayanıklı kaplaması olan alaşımsız Çelik

‑Paslanmaz çelik

 

 

Çark

-Bronz döküm.

-Sentetik malzeme

-Pik döküm

 

Ön filtre

Dış kabı

‑Korozyona dayanıklı kaplaması olan Alaşımsız Çelik

‑Plastik Malz.

‑Pik Döküm

‑Paslanmaz Çelik 

-Bronz döküm.

 

 

Diğer Montaj Elemanları

‑Paslanmaz Çelik .

-Bronz döküm.

 

Ölçüm Cihazları

Sirkülasyon kapasitesi ölçüm cihazı

‑Paslanmaz Çelik

‑Korozyona dayanıklı kaplaması olan Alaşımsız çelik

‑Plastik Malzeme

-Bronz döküm.

 

 

Diğer ölçü ve gösterge cihazları

-Korozyona dayanıklı metal esaslı malzemeler

‑Plastik Malzemeler

Tercih, kullanım amacına göre yapılmalıdır.

 

13. KOROZYONDAN KORUNMA

Havuz suyu agressiv özelliğe sahiptir. Özellikle aşılama yerlerinde (Klor, Topaklama maddesi, Asit) korozyon tehlikesi vardır. Deniz ve mineral suları kendi özelliklerinden dolayı bünyelerinde var olan kimyasal bileşiklerle suyun agressiv özelliğine sebep olurlar. Koruma önlemleri yapı elemanlarının çeşidine ve sevk ortamının özelliklerine uygun olmalıdır.

Tablo 11'de farklı montaj grupları için şimdiye kadar olan tecrübelerden çıkan kullanılan malzeme cinsleri verilmiştir.

 

14. OTOMASYON

Havuz suyunun sahip olduğu hijyenik özelliklerin stabil olabilmesi için yönteme uygun bir işletim tarzı gereklidir. Bu da işletme ve hazırlama safhalarının devreye girişi ve çıkışının kontrolünü sağlayarak olur. Ayrıca otomasyonla su ve enerji ihtiyacı minimum oranda kullanılmış olur.

 

14‑1 Filtre temizliği

Filtre temizliğinin (ters yıkamanın) kendi kendine yapılması tüm ters yıkama işleminin otomasyonu ile olur. Yıkama programı basınç farkına (filtre direncine), filtre çalışma zamanına bağlı olarak otomatik veya manuel olarak başlatıla bilinir.

 

14‑2 Havuz doldurma suyunun beslenmesi

Havuz suyunun devir‑daimindeki kayıpları dengelemek için; rezerv depoda su yüksekliğine bağlı bir kumanda ile doldurma suyu beslemesi yapılır.

 

14‑3 Topaklama  malzemelerinin dozajı

Topaklama malzemesinin miktarı (dozajı) sirkülasyon debisine ve kirliliğe (saatteki kişi sayısı) bağımlı olarak belirlenir. Havuz suyunun bulanıklığı ayar büyüklüğü olarak alınabilir.

 

14‑4 pH Değerinin Regülasyonu

pH değerinin değeri için Bkz. Tablo 2 ve 3. Ayrıca pH regülasyon maddeleri için de Bkz. bölüm 6‑3. pH değerinin ayarı için cam elektrotla sürekli pH ölçümü ve dozaj cihazının otomatik kontrolü gereklidir.

 

14‑5 Klor Dozajı

Havuz suyunun klorlanması, ancak havuz suyundaki serbest klor konsantrasyonunun otomatik olarak kontrol edilmesi ile yapılabilir. Sürekli ölçüm için havuz suyundaki konsantrasyona göre oransal olarak ölçü sinyali veren bir elektrot kullanılır. (örneğin amperi metrik ölçüm). Bu amaç için redox gerilimi yalnız başına uygun değildir. Klor gazı dozajı otomatik şalterli 2 şişeden  işletmeye hiç ara vermeden yapılmalıdır. Açık havuzlardaki klor konsantrasyonu çok değişiklik göstereceğinden klor dozaj cihazlarının seçimine dikkat edilmelidir.

 

14‑6 Bakım

İşletmedeki tüm ölçü, ayar ve kayıt cihazların düzenli olarak bakımlarının yapılması ve görevlerini yaptıkları kontrol edilmesi gerekir. Bu bakım ve kontrollerin cihazların ait oldukları firmalar tarafından yapılması tavsiye olunur.

 

15. HAVUZ İÇİ KAPLAMASI ve HAVUZ TEMİZLİĞİ

Havuz suyunun temas ettiği materyaller (Havuz kaplaması, nozullar, fuga malzemeleri vb.) suyun özelliklerini etkilememelidir ve suyun fiziksel- kimyasal özelliklerine ayrıca mikroorganizmalara planktonlara karşı tepkisiz olmalıdırlar. Tekstil esaslı kaplamaların her türü (sentetik esaslı çim de dahil olmak üzere) kullanılamaz.  Havuz döşemesinin günlük ve duvarların haftalık temizliği için kendinden motorlu yada vakum hattına bağlanan dip temizleyiciler  (Havuz süpürgesi) bulundurulmalıdır.

Senede en az 1 kez havuz boşaltılıp havuz dibi ve duvarları dezenfektan maddelerce yıkanmalıdır.

 

16. HAVUZ TESLİM ŞARTLARI

Havuz işletmeye alındıktan sonraki ilk 4 hafta sonunda İnşaat yönetmeliğine göre tüm cihazların uygun çalıştığı yeniden kontrol edilir.

  

17. DENGE DEPOSU HACMİNİN BULUNMASI

Suyun yüzeyden sürekli olarak taşmasını garanti etmek için su miktarındaki düzensizlikleri dengeleyecek bir depo olmalıdır. Yüzücülerin taşırdığı, sirkülasyon debisi miktarından dolayı olan taşma ve ters yıkama suyu rezerv depoda toplanır. Hacmi aşağıdaki denklemlerden belirlenir.

 

V=Vv+Vw+VR

Vv=0,075.A/a

Vw=0,052.A.10-0,144.Q/l

VR=6.AF

 :Denge deposu toplam hacmi

V V : Yüzenlerin taşırdığı su hacmi, m3 (Kişi başına ortalama 0.075 m3 alınır.)

V W : Dalgalanmalar ve sirkülasyon nedeni ile taşan su hacmi, m3

V R : Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi, m3

A : Havuzun su alanı, m2

a : Kişi başına su alanı, m2 (tablo 8)

Q : Sirkülasyon debisi, m3/h

l : Taşma kanalının uzunluğu, m

A F : Filtre kesit alanı, m2

 

Denge deposu, içerisinde düzenli bir akış olacak şekilde yapılmalıdır. Masaj havuzlarında denge  deposunun yararlanılan hacmi küvet hacminin en az 2 katı olmalıdır. Yapılan hesap denge tankında bulunması gereken en az su miktarıdır. Denge deposundaki su eksilmeleri en çok 2 saatte otomatik olarak takviye yapacak bir düzenekle karşılanmalıdır. V R hesabında  birden fazla filtre bulunan tesislerde  her bir filtrenin ters yıkama işleminin farklı zamanlarda yapılabileceği dikkate alınarak,tüm filtre tesisi kesit alanı yerine en büyük filtrenin kesiti A F. olarak alınır. Filtrelerin ters yıkama  süresi denge deposundaki eksilen suyu tamamlanma zamanından kısa olamaz. Denge deposunda suyun bitmesi ve pompaların susuz çalışması emniyetli bir düzenek ile engellenmelidir.

 

 

18. HAVUZ VE TEKNİK YAN ODALARIN PLANLAMASI VE KONSTRÜKSİYONU

Tesisin fonksiyonunu ve istenilen su niteliklerini garanti edebilmek için inşai şartların yerine getirilmesi gerekir. Planlama mimar ve konu mühendisinin sıkı işbirliğini gerektirir. İnşaat kural ve standartlarına uyulması gerekir.

 

18.1. Havuzun Konstrüksiyonu

Havuz geometrisi ve havuz konstrüksiyonu havuz hidroliğinin teknik gereklerine uygun olarak seçilmelidir.

 

18.2. Denge Deposu

Kapalı veya örtülü olabilirler, atmosfere açık olmalıdırlar ve bir güvenlik taşması bulunmalıdır. Tamamen boşaltılabilir olmalıdır ve temizleme işlemi için ulaşılmasında bir problem olmamalıdır. Denge depoları havuz su seviyesinin altında olmalıdır. Böylece taşma hatları yeterli bir eğimle depoya yönlendirilebilir.

 

18.3. Su ile teması olan yüzeyler

Su ile temasta olan malzemeler (örn. havuz kaplaması, havuz örtüsü, su kaydırakları ve oyun araçları, derzler) suyun durumunu etkilememelidirler ve suyun fiziksel- kimyasal özelliklerine , mikroorganizma ve pitoplanktonlara karşı nötr olmalıdırlar. Hazırlama işlemini bozmamalıdırlar. Tekstil kaplamaların her türü (sentetik esaslı çim de dahil olmak üzere) kullanılamaz.

 

18.4. Makine Dairesi

Bu odaların büyüklüğü ve teçhizatının belirlenmesi ekonomik işletme tekniği için şarttır. Bu nedenle inşaat ve işletme tekniği planlamasının işbirliğine önem verilmelidir.

Binaya girişte ve bina içinde, ekipmanların geçmesi için yeterli büyüklükte bırakılacak kapılar ve taşıma yolları gereklidir. Özellikle açık havuzların makine daireleri donma olmayacak şekilde düşünülmelidir. (en az 5 C)

Makine daireleri yeterli derecede doğal veya zorlanmış olarak havalandırılmalıdırlar. Kullanımına ve donanımına göre gereken güvenlik kurallarına uyulmalıdır.

Odanın drenajı hazırlama ve Dezenfeksiyon tesisinin gereklerine göre düzenlenmelidir. Odanın aydınlatılması ekipmanların kullanımında sorun çıkarmayacak düzeyde olmalıdır. Acil çıkış yolları ve acil aydınlatma düzeneği de dikkate alınmalıdır.

Zemin ve duvarlar işletme şartlarını iyileştirici, malzemeler, mekanın temizliği ve hijyeni dikkate alınarak düzenlenmelidir.

 

18.4.1. Filtre Tesisinin Yerleştirme Alanı

Filtrelerin montajı ve kurulması için gerekli  odanın zemin alanı ve yüksekliği seçilen filtre konstrüksiyonuna uygun olarak planlanmalı ve bu aşamada bakım ve onarım için gerekli alan da hesaba katılmalıdır. Kazan’ın üzerinde diğer tesisattan  veya tavandan (İlave olarak üretici önerilerini dikkate alınız) en az 60 cm ara olmalıdır. Filtrelerin her tarafına rahatça ulaşılabilmelidir. Filtre değiştirmek için filtrenin yanında çalışacak olanlar ve ekipmanlar için montaj alanı olmalıdır. Açık filtre tesisinin diğer teknik odalardan ayrılması (örn. cam duvar ile) önerilir.

 

18.4.2. Dozaj Cihazlarının Yerleştirme Alanı

Dozaj cihazlarının yerleştirilmesi ve sarf malzemelerin depolanması için filtre kazanının yerleştirilme yerinin yakınında yeterli büyüklükte yer olmalıdır. Dozaj kablarına rahatça ulaşılabilmeli ve farklı kimyasalların yanlış kaba konmasını engelleyici inşai ilave engeller düşünülmelidir.

 

18.4.3. Dezenfeksiyon ve Ozonlama tesislerinin Yerleştirilme Alanı

Dezenfeksiyon ve ozonlama tesisi kazaları koruma kurallarına uygun olmalıdır.

 

18.4.4. İşletme Kontrolleri İçin Oda

İşletmenin kendi içinde yapacağı kontrol ve bakımlar için en az 6 m2 büyüklüğünde su bağlantısı ve lavabo küvetleri olan bir alan öngörülmelidir.

 

18.4.5. Atölye ve Yedek Parça Odası

Onarım işlemlerinin ve yedek parçaların depolanması amaçlı bir oda öngörülmelidir.

 

19. BAKIM VE ÖNLEMLER

Yüzme havuzu suyunun Dezenfeksiyon ve hazırlama tesislerinin görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için bakım ve onarım işlemlerine gerek vardır. Bu işlemler için bu konu üzerinde çalışan bir firma ile sözleşme yapılması önerilir.

Hazırlama tesisi için gerekli genel bakım işlemleri yılda bir kez yapılır. Bunun için tesisi devreden çıkarmak gerekir. Bu işlemlerde diğerlerinin yanı sıra şunlara da dikkat edilmelidir:

- Usule uygun ters yıkamanın filtre üst men hol açılarak kontrolü

- Filtre dolgusunun kontrolü (miktar ve durum); filtre planına göre ekleme

- Ön filtrelerde filtre elemanlarının sökülüp temizlenmesi

- İmalatçı firma verilerine göre bütün makine, apar at (pompa, hava körüğü, ısı eşanjörü) ve armatürlerin bakımı

- Çalışma durumlarını ve güvenlik düzeneklerinin simülasyonu ile açma kapama sistemlerinin kontrolü

- Tesis parçalarının aşınma ve korozyon belirtilerine karşı korunması

 - Dezenfeksiyon ve kimyasal dozaj tesislerinin ve ölçme, kumanda ve kayıt cihazlarının gerekli işlemleri 6 ayda bir olarak yapılması

- Klorlama tesisinin ve buna bağlı olarak değişebilen gaz bağlantı hatlarının ve bağlantı yerlerinin sızdırmazlığa karşı denetlenmesi

- Kimyasal dozaj tesislerinin bakımı, özellikle kimyasal aşılama yerlerinin sökülüp temizlenmesi

- Ölçme, kumanda ve kayıt cihazlarının ve bunların elektrik devre ve elektrik şalter ekipmanlarının denetlenmesi

 

20. İŞLETMEDEN ÇIKARTMA VE YENİDEN İŞLETMEYE ALMA

Bu işlemler için cihazların imalatçı firmalarının özel kullanım kılavuzlarına göre hareket etmek gerekir.

 

20.1. Açık Havuzlar

Sezon sonunda hazırlama ve Dezenfeksiyon ekipmanlarının konunun uzmanı bir firma tarafından devreden çıkarılıp korunması sezon açılmadan önce de yeniden işletmeye alınması tavsiye edilir.

Diğer işlemlerin yanı sıra şunlara da dikkat edilmelidir.

- Donma tehlikesi olan tesis parçaları boşaltılır.

- Hazırlama tesisi odası donma olmayacak şekilde ısıtılır.

- Taşma kanal ve arterleri kirli su kanalizasyonuna çevrilir.

- İşletmeye almadan önce havuz boşaltılır ve havuz tabanı, havuz duvarları ve taşma kanalı iyice temizlenip dezenfekte edilir.

 

20.2. Masaj havuzları

Kısa süreli çalışma kesintilerinden özellikle yosunlaşma nedeni ile kaçınılmalıdır. Uzun sürelilerde şunlara dikkat edilir.

- Havuz, hava kanalları, rezerv depo, boru hatları, cam elektrot ve klor ölçü hücresi imalatçının talimatları doğrultusunda tamamen boşaltılır.

- Dozaj pompaları yıkanır.

- Kum filtreleri klor çözeltisi ile doldurularak (30 mg/l - 50 mg/l klor) yıkanır.

- İşletme başlamadan önce tesis yüksek klor oranı ile (1 mg/l - 2 mg/l) 1 ya da 2 gün çalıştırılır.

 

Kaynaklar:

* DIN  Deutsches Institut für Normung e.V.

                -DIN 19643 (04.84) Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm-und Badebecken wasser

                -DIN 19643 (08.93) Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm-und Badebecken wasser Teil 1-2-3-4

                -DIN 19644 (05.86) Aufbereitung und Desinfektion von Wasser für Warmsprudelbecken

                -DIN 19605 (09.75) Filter zur Wasseraufbereitung.

               

* KOK  Koordinierungskreis Bäder (Deutsche Gesellschaft für Badewesen - Deutscher Schwimm Verband - Deutscher Sportbund)

                -Richtlinien für den Bäderbau

               

* BSSW Bundesverband Schwimmbad-Sauna und Wassertechnik e.V.

                -Richtlinie zur Planung der Wasseraufbereitung für Privatschwimmbäder

 

* IAB Internationale Akademie für Bäder Sport und Freizeitbauten

                -Sport Bäder Freizeit Bauten

  

 

UHE  Teknik komisyonu:  

Başkan  E. ERKOÇ (Hazırlayan)

İ. H. UYSAL

H. AYDOSLU

İ. ÜSTÜNES

Ö. TÜZÜNALP

Türkiye Havuz Market

Bizi Takip Edin

Referans Markalarımız