cukurova_havuz7.jpg
cukurova_havuz6.jpg
cukurova_havuz5.jpg
cukurova_havuz2.jpg
cukurova_havuz4.jpg
cukurova_havuz1.jpg
cukurova_havuz9.jpg
cukurova_havuz8.jpg
   

Atıksu Arıtma

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri
Firmamız, atıksu arıtma tesisinin kurulacağı yerin keşif aşaması ile işe başlayarak projelendirilmesi,  betonarme işlerinin yapılması, ekipmanların temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, tesisin kullanımı için eğitim verilmesi ile servis ve bakım hizmetleri  şeklindeki tüm aşamaları büyük bir titizlikle yerine getirmektedir.Evsel Nitelikli Atık sular, nüfus popülasyonun kullanımı sonucu oluşan atık sulardır. Atıksu Karakteri evsel atık sularla aynı kalitede olan endüstri yada diğer atık sular da Evsel Nitelikli Atıksu olarak değerlendirilerek aynı arıtma işlemi uygulanmaktadır.

Evsel Nitelikli Atık suların, karakteri çok farklılık göstermemesi nedeni ile yapılan uzun araştırmalar sonucunda arıtılmasında ortak çözüm bulunmuştur. Evsel nitelikli atık sular organik kirlilik içerikli atık sular olarak, arıtılması için en uygun yöntemler ve bunlara uygun sistemler projelendirilir.

Çukurova Havuz, kooperatifler, oteller, moteller, kampingler, toplu konutlar, lojmanlar, askeri birlikler, kampüsler, çiftlikler, yazlık siteler, dinlenme kampları, şantiyeler, fabrikalar, hastaneler, konaklama tesisleri ve kasabalar gibi atıksu yoğunluğunu düşük olan yerler için ideal çözümler üretir.

Arıtma Sistemi; yapılacak fizibilite ve etüd çalışmaları sonucunda, Fiziksel Arıtma, Biyolojik Arıtma ve Çamur Susuzlaştırma teknolojilerinden  en uygun yöntem seçilerek özel projelendirilmektedir.

Endüstriyel atık sular, endüstri kuruluşlarından kaynaklanan atık sular, proses özelliklerinden ve kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerden çok farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Genellikle kirlilik yükleri evsel atık sulara göre yüksek olan endüstriyel atık suların arıtılması amacı ile projelendirilecek Arıtma tesislerinde dikkat edilecek en önemli nokta proses içinde atık su kaynağının ve karakterinin tespit edilmesidir

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda belirlenen sistemlerde;
Fiziksel Arıtma
Kimyasal Arıtma
Biyolojik Arıtma
Çamur Susuzlaştırma

üniteleri kullanılarak arıtılırlar. Bu üniteler ve ünitelere ait teknolojiler, belirlenen Arıtma Sistemine göre çeşitli kombinasyonlarda projelendirilerek Arıtma Tesisini oluştururlar.

Sisteme ait yapısal projelerin uygulaması Çukurova,  kadrosu ile yapabileceği gibi kontrolü altında müşteri tarafından da yapılması mümkündür.

Türkiye Havuz Market

Bizi Takip Edin

Referans Markalarımız